Kuşdili Çayırı

Kuşdili Çayırı

Kadıköy’de çok eski zamanlardan beri mehtap sefasına çıkılan, doyumsuz hazlar sunan mesire. Kuşdili Çayırı piyasa yapmak açısından Kadıköy’ün Haydarpaşa, Yoğurtçu, Moda ve Uzunçayır gibi çayırlarından daha meşhurdu. Aynı mahalde yer alan Papazın Bağı gibi Kuşdili Çayırı’nı da semtin bitirimleri kira yolu ile işletirlerdi. Bir yanından Kurbağalıdere’nin denize kavuştuğu bu çayırlık, temmuz külhanında, ağustos fırınında kavrulanlar için sığınak olur, insanlar gece rüzgârının serinliğinden istifade dileğiyle akın akın buraya gelirdi. Çayırın müdavimleri bıçkın delikanlılar, memurlar, emekliler, esnafın yanı sıra çoluk çocukla birlikte ev hanımları da gelir, çimenlerin üzerine serilen kilimlerde evden getirdikleri zeytinyağlı dolmalar, börekler, köftelerle piknik yaparlardı.

Tabanca sıkmak yok, nara patlatmak yok, aksi halde çayırda Gülistan Gazinosu’nu işleten Galatalı Hamdi karşınıza dikilirdi. Kadıköy’ün meşhur tiplerinden udi Zenop da buradan hiç eksik olmazdı. Bu zat yağlı fesli, kirli suratlı, yırtık redingotlu, kırık utlu, fakat kendini müthiş musiki şinaslardan sanan bir Ermeniydi. Çatır çutur mızrap vurarak, gayet berbat sesiyle söyler durur, onar, yirmişer para toplardı. Çayır adeta bir panayır yeri gibiydi. İp cambazları,bisiklet ve motosiklet kiralayanlar, halkacılar, piyangocular, muhallebiciler, simitçiler, köfteciler, Şam tatlıcıları, dondurmacılar, kâğıt helvacılar çayırı baştan başa doldururlardı. İp cambazlarının en meşhuru Cambaz Ali, telin üzerinde sağ kolunu mafsaldan çıkartıp yerine oturtmak ve sırtına bağladığı koçu telin üzerinde kucağına indirerek kesmekte mahirdi. Kuşdilinde fantezi boldu, isteyen gazinoda kafa çeker, isteyen çayıra girerken sağdaki muhallebicide dondurma yer, isteyen de şimdi hazin bir tramvay hangarı olan tiyatroda operet izlerdi. Bu tiyatroyu o zaman Matbuat Müdürü olan Nâzım Hikmet’in babası Hikmet Bey işletirdi. Bunun da üstünde camekânlı bir gazino vardı.İstanbul’un sayılı afetlerinden Cihanyandı Latife Hanım’ın dostu Küçük Hüseyin Bey işletirdi. Kuşdili Çayırı’na gelenlerin arasında bütün kadınların ilgisini çekecek kadar yakışıklı bir deli kanlı olan Kavuncu Güzeli ile Çayır Güzeli diye anılan yeşil gözlü, uzun boylu bir dilber de vardı.Kadıköy’ün ünlü gazete müvezzii Akbaba Suat da çayırın renkleri arasındaydı.

Necdet Rüştü Efe Türk Nüktecileri / Sermet Muhtar Alus İstanbul Kazan Ben Kepçe / Adnan Giz Bir Zamanlar Kadıköy / Dr. Müfid Ekdal Kadıköy

Rakı Ansiklopedisi‘nden alınmıştır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>